Domingo Cantí, propietari de la fàbrica al carrer Triomf (actual Rambla del Poblenou), demana permís per instal·lar dues calderes de vapor de dotze cavalls de força

Codi classificació 6.8 result.label.msstored_fld56 0033_00_1874
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 21/05/1874