"Solo podemos dominar a los que..."

Codi classificació 03.01
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-229/5D82 El Perich