Francisco Trullás Mirabell demana permís per instal·lar en la seva propietat un generador de vapor de força cinquanta cavalls

Codi classificació 6.8 result.label.msstored_fld56 0031_00_1874
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí Fons AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals Data inicial 12/03/1874