Cartell del "Círculo Cultural Español" amb motiu de la representació de l'obra de Joan Termes i Piera "De Pares Pecadors"

Codi classificació 10 result.label.msstored_fld56 06
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu Fons AMDSA4-370 Donacions privades de l'AMDSA Data inicial 10/04/1939

Cartell del Gran Festival Benèfic celebrat a la Sala Coroleu en commemoració del 27è aniversari de la fundació de la Previsió Obrera

Codi classificació 10 result.label.msstored_fld56 05
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu Fons AMDSA4-370 Donacions privades de l'AMDSA Data inicial 18/05/1932

Fulletó d'homenatge a l'actor Joan Termes i Piera celebrat per "Hogar del Productor"

Codi classificació 10 result.label.msstored_fld56 03
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu Fons AMDSA4-370 Donacions privades de l'AMDSA Data inicial 27/03/1949

Fulletó del "Estado de Cuentas" de 1943 del "Centro Auxiliar La Luz Andresense"

Codi classificació 10 result.label.msstored_fld56 04
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu Fons AMDSA4-370 Donacions privades de l'AMDSA Data inicial 01/01/1944

Guió teatral de Joan Termes i Piera "La Carmela", sainet líric d'un acte

Codi classificació 10 result.label.msstored_fld56 02
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu Fons AMDSA4-370 Donacions privades de l'AMDSA Data inicial 31/12/1952

Relació feta per Joan Termes i Piera dels seus guions teatrals amb el lloc i data de representació

Codi classificació 10 result.label.msstored_fld56 01
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu Fons AMDSA4-370 Donacions privades de l'AMDSA Data inicial 31/12/1952