Reportatge fotogràfic Concerts al pati de la Seu del Districte

Codi classificació L113 result.label.msstored_fld56 0134
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/07/1997

"Guarniment Arbre de Nadal Districte de Nou Barris 2013"

Codi classificació AMDNB4-430 result.label.msstored_fld56 1659
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB4-430 Col·lecció de cartells de l'AMDNB Data inicial 01/01/2013