Reportatge fotogràfic Concerts al pati de la Seu del Districte

Codi classificació L113 result.label.msstored_fld56 0134
Centre Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris Fons AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/07/1997