Fulls solts del Padró general d'habitants 1895-1896

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 050
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1895

Fulls solts del Padró general d'habitants 1895-1896.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 051
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1895

Relación de los vecinos que habitan en la barriada de Vallcarca.1899

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0007
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1899

Relació relligada d'habitants per nom, cognoms i carrers.

Codi classificació 9.3 result.label.msstored_fld56 0008
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1900

Llista de vocals de la Junta Municipal

Codi classificació 9.5 result.label.msstored_fld56 001
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG1-018 Ajuntament de Sant Joan d'Horta Data inicial 01/01/1900