Expedient relatiu al repartiment de premis als alumnes de les escoles municipals

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1882 426
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 14/09/1882

Expedient relatiu a les estadístiques sobre els alumnes de les escoles públiques de la vila de Gràcia

Codi classificació 11.1 result.label.msstored_fld56 1883 1092-428
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1883

Expedient relatiu als llistats de les matrícules del alumnes de les escoles públiques i privades de la vila de Gràcia

Codi classificació 11.1 result.label.msstored_fld56 1883 431
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1883

Expedient relatiu als llistats d'alumnes inscrits a les escoles públiques de la vila de Gràcia

Codi classificació 11.1 result.label.msstored_fld56 1884 1103-439
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1883

Expedient relatiu al padró de nens i nenes de la vila de Gràcia que es troben en edat escolar

Codi classificació 11.1 result.label.msstored_fld56 1883 1093-429
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 09/03/1883

Expedient relatiu als pressupostos de les escoles públiques de la vila de Gràcia per l'any econòmic 1883-1884

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1883 1095-430
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 07/04/1883

Full de qualificacions de José Majó Payès el curs 1882-1883 en el Colegio San Antonio

Codi classificació 17 result.label.msstored_fld56 128
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG Data inicial 29/07/1883

Expedient relatiu als exàmens d'ingrés al segon ensenyament

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1883 434
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 13/09/1883

Escola Pia de Sarrià en construcció

Codi classificació AFB3-079
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-079 Lola Anglada Sarriera Data inicial 01/01/1884

Expedient relatiu als exàmens dels alumnes de les escoles públiques de la vila de Gràcia

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1885 18-444
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1884

Expedient relatiu als comptes i les factures presentades pels mestres de les escoles públiques de la vila de Gràcia

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1885 1106-446
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1885

Expedient relatiu als pressupostos de les escoles municipals

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1885 19-445
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1885

Expedient relatiu a diverses disposicions adoptades per l'Ajuntament relatives als alumnes subvencionats

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1885 21-448
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 19/09/1885

Expedient relatiu als comptes i pressupostos presentats pels mestres de les escoles públiques de la vila de Gràcia

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1886 1107-456
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1886

Expedient relatiu a la instància de J Fontanals del Castillo sol·licitant la instal·lació d'una escola municipal de dibuix

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1886 24-451
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 16/01/1886

Expedient relatiu als pressupostos de les escoles públiques pel curs escolar 1886-1887

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1886 28-454
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 11/04/1886

Expedient relatiu a la construcció d'edificis destinats a ser escoles públiques

Codi classificació 6.4 result.label.msstored_fld56 1884 7-440
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 16/04/1886

Retrat alumnes i professor Colegio Lara

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1887

Expedient a instància del "Centro Moral Instructivo" sol·licitant que l'Ajuntament contribueixi amb algun donatiu a la tómbola que té organitzada

Codi classificació 4.2 result.label.msstored_fld56 1887 209-689
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1887

Expedient relatiu als inventaris d'objectes i material de les escoles públiques municipals

Codi classificació 2.1.1 result.label.msstored_fld56 1888 699-479
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1887

Expedient relatiu a la sol·licitud del mestre Joaquin Calvetó per tal que la seva escola privada esdevingui pública

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1887 49-462
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 14/03/1887

Expedient relatiu a l'instància desestimada del director del "Colegio Ibérico", Manuel Català, sol·licitant que els alumnes subvencionats per l'Ajuntament assisteixin a la seva escola

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1887 467
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 06/09/1887

Col·legi Santa Teresa Ganduxer

Codi classificació AFB3-079
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-079 Lola Anglada Sarriera Data inicial 01/01/1888

Expedient relatiu als comptes presentats per les escoles públiques municipals

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1888 477
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1888

Expedient relatiu als pressupostos de les escoles públiques municipals pel curs 1888-1889

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1889 481
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1888

Expedient relatiu als pressupostos presentats pels mestres de les escoles municipals per l'any econòmic 1888-1889

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1888 471
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 13/04/1888

Carretera de Barcelona. Joan Branda. "Sr. Director de los Talleres Salesianos solicitando permiso para construir un edificio lindante a la carretera de Barcelona"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1888/0011
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 25/04/1888

Expedient relatiu als comptes i factures per material de les escoles públiques

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1888 85-477
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 03/09/1888

Expedient relatiu a una moció del senyor Lleonart, vocal de la Junta d'Instrucció Pública, proposant la creació d'una escola noctura per adultes

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1888 92-478
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 10/10/1888

Expedient relatiu als comptes i factures presentades pels mestres de les escoles públiques municipals durant el curs 1889-1890

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1890 130-501
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1889

Expedient relatiu a l'aprovació dels pressupostos de les escoles municipals pel curs 1889-1890

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1889 102-481
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 23/04/1889

Carretera de Barcelona. Joan Branda. "Sr. Director de los Talleres Salesianos solicitando permiso para la construcción de nuevos locales en el mismo asilo"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1889/0024
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 29/07/1889

Expedient relatiu a la estadística dels alumnes que assisteixen a les escoles públiques municipals

Codi classificació 11.1 result.label.msstored_fld56 1892 183-520
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 30/09/1889

Expedient relatiu a la creació i instal·lació de l'Escola d'Arts i Oficis

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1889 110-489
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 28/10/1889

Expedient relatiu a la proposta de que es reglamentin les escoles municipals de costura, gimnàstica i música

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1889 113-490
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 10/12/1889

Alumnes i professor del Col·legi de "D. Francisco Comerma"

Codi classificació AMDHG3-336 result.label.msstored_fld56 0582
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-336 Desideri Díez Quijano Data inicial 01/01/1890

Expedient relatiu als llistats d'alumnes de l'Escola Municipal de Música

Codi classificació 11.1 result.label.msstored_fld56 1890 495
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1890

Expedient relatiu als programes de les assignatures i als exàmens de les escoles públiques municipals durant el curs 1889-1890

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1890 120-493
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1890

Expedient instruït per a l'adquisició de les cases 18 i 20 del carrer Trilla per tal d'establir les escoles municipals i altres dependències

Codi classificació 2.1.2.3 result.label.msstored_fld56 1890 117
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/03/1890

Expedient relatiu a la creació de quatre escoles nocturnes d'adults i adultes

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1890 118-494
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 10/04/1890

Expedient relatiu a l'adquisició de material i mobiliari per a les dependències municipals

Codi classificació 2.1.2.3 result.label.msstored_fld56 1890 791-164
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 15/04/1890

Expedient relatiu als pressupostos, exàmens i funcionament diari de l'escola municipal d'arts i oficis

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1890 131-495
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 15/09/1890

Expedient relatiu a la instal·lació de dues escoles de nova creació una de cada sexe, trasllat del local de la Superior i adquisició d'efectes i materials

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1891 159-507
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1891

Expedient relatiu als exàmens d'ingrés al segon ensenyament

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1891 160-508
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1891

Expedient relatiu a varis interrogatoris dirigits als mestres d'escoles privades d'aquesta vila per l'Inspector d'instrucció primària

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1891 161-509
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1891

Expedient que aplega les altes i baixes dels alumnes que assisteixen a les escoles municipals

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1891 166-511
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1891

Expedient relatiu als pressupostos, exàmens i incidències de l'escola municipal d'arts i oficis

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1891 138-502
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 08/01/1891

Carretera de Barcelona. Felipe Rinaldi. "D. Felipe Rinaldi solicitando permiso para construir una casa-colegio en terrenos contiguos a los talleres Salesianos"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1891/0001
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 17/02/1891

Expedient relatiu als programes de les escoles públiques municipals

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1891 157-506
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/05/1891

Expedient relatiu als exàmens de les escoles públiques municipals

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1891 156-505
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 27/05/1891

Expedient relatiu al curs de l'Escola Municipal d'Arts i Oficis del corrent any. Pressupostos, exàmens i demés incidències

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1892 168-513
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1892

Expedient relatiu als programes i als exàmens de les escoles públiques municipals de la vila de Gràcia

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1892 169-514
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 04/03/1892

Expedient relatiu a l'oferiment i regal a l'Ajuntament de dues figures de guix per part dels alumnes de l'Escola d'Arts i Oficis

Codi classificació 1.2.6 result.label.msstored_fld56 1892 978-210
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 24/03/1892

Expedient relatiu als pressupostos de material per a les escoles municipals corresponents a curs escolar 1892-1893

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1892 173-513
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 27/04/1892

Expedient relatiu a la creació d'una escola nocturna d'adults a l'escola diürna del mestre Salvio Feliu situada al carrer Verdi 77

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1892 182-519
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 21/09/1892

Expedient relatiu als exàmens d'ingrés al segon ensenyament

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1892 181-518
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 23/09/1892

Expedient relatiu a edictes sobre l'establiment d'escoles a la vila de Gràcia

Codi classificació 1.3.1 result.label.msstored_fld56 1892 1039-227
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 04/11/1892

Escola Pia de Sarrià-Calassanç

Codi classificació AFB3-079
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-079 Lola Anglada Sarriera Data inicial 01/01/1893

Can Gardenyes. Societat Anònima L'Educació. "Expediente relativo al permiso solicitado por la Sociedad La Educación para cercar con paredes la finca Gardeñas"

Codi classificació 6.7 result.label.msstored_fld56 1893/0006
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià Data inicial 20/02/1893

Expedient relatiu als pressupostos i factures per material de les escoles municipals pel curs 1893-1894

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1893 68-525
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 03/03/1893

Expedient relatiu als exàmens generals dels alumnes que assisteixen a les escoles públiques municipals

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1893 60-524
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 12/04/1893

Expedient relatiu al desenvolupament del curs de l'escola municipal d'arts i oficis

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1893 69-525
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 14/04/1893

Expedient relatiu als pressupostos de les escoles municipals per l'exercici econòmic 1893-1894

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1893 200-525
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 15/04/1893

Expedient relatiu a la instància de Vicenta Janer Jubert proposant que a l'escola d'arts i oficis s'imparteixin classes de càlcul mercantil

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1893 82-528
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 20/04/1893

Expedient relatiu a l'acord d'adquisició de material per l'escola dirigida per la mestra Luisa Daunis, instal·lada al carrer Aribau 68

Codi classificació 2.1.2.3 result.label.msstored_fld56 1893 202-530
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 12/05/1893

Expedient relatiu a l'adquisició de cinquanta exemplars enquadernats de l'obra titulada "El gabán del niño rey" de Francisco Tomás Estruch destinats a ser entregats com a premis als alumnes de les escoles públiques municipals

Codi classificació 2.1.2.3 result.label.msstored_fld56 1893 127-533
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 11/07/1893

Expedient relatiu al repartiment de premis als alumnes de les escoles municipals de la vila de Gràcia

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1893 205-532
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 18/07/1893

Expedient relatiu als pressupostos de l'escola especial de Música pel curs 1893-1894

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1893 206-525
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 30/07/1893

Expedient relatiu a l'autorització concedida a la mestra senyora Dáunis per invertir una quantitat sobrant de la consignació de material de la seva escola durant el quart trimestre de 1892-1893

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1894 196-546
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 15/09/1893

Expedient relatiu a les altes i baixes dels alumnes de les escoles municipals durant el curs 1893-1894

Codi classificació 11.1 result.label.msstored_fld56 1893 209-537
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 30/09/1893

Expedient relatiu a una gratificació concedida a la "Banda del Asilo Naval" per haver assistit a l'obertura del curs i a la repartició de premis als alumnes de l'escola municipal d'arts i oficis

Codi classificació 2.3.2 result.label.msstored_fld56 1893 172-538
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 27/10/1893

Expedient relatiu a les altes i baixes dels alumnes de les escoles municipals durant el curs de 1894

Codi classificació 11.1 result.label.msstored_fld56 1894 188-539
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 02/01/1894

Expedient relatiu a la informació per esbrinar les obres que s'han dut a terme a l'Escola d'Arts i Oficis

Codi classificació 6.4 result.label.msstored_fld56 1894 250
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 10/01/1894

Expedient relatiu al registre general d'escoles privades

Codi classificació 11.1 result.label.msstored_fld56 1894 194-543
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 20/02/1894

Expedient relatiu als pressupostos de les escoles municipals per l'exercici econòmic 1894-1895

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1894 195-545
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 07/04/1894

Expedient relatiu als exàmens dels alumnes de les escoles municipals de la vila de Gràcia

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1894 197-547
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 12/04/1894

Expedient relatiu als pressupostos i factures per material a les escoles municipals

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1893 199 bis-523
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 30/06/1894

Expedient relatiu al projecte de creació d'una classe del solfeig i piano per nenes a l'escola d'arts i oficis

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1894 91-550
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 09/07/1894

Expedient relatiu al repartiment de premis als alumnes de les escoles municipals celebrat el dia 16 d'agost de 1894

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1894 200-551
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 10/07/1894

Expedient relatiu a la "Memòria" llegida a l'acte de repartiment de premis dels alumnes de les escoles municipals a càrrec de Dàmaso Miguel Soro

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1894 201-552
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 17/07/1894

Expedient relatiu a l'acord de l'Ajuntament en data 10 d'agost per a la creació d'un institut de segon ensenyament

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1894 112-553
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 08/08/1894

Expedient relatiu al desenvolupament del curs de l'Escola d'Arts i Oficis de 1894-1895

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1894 121-555
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 25/08/1894

Expedient relatiu al local de l'escola elemental de nens al carrer de l'Àngel 67 propietat de Tomàs Ribas i adquisició del mobiliari

Codi classificació 2.1.2.3 result.label.msstored_fld56 1895 30-561
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 18/12/1894

Opuscle "Liceo Políglota"

Codi classificació 342 result.label.msstored_fld56 0004
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG Data inicial 01/01/1895

Retrat d'escolars infantils amb els mestres

Codi classificació 21 result.label.msstored_fld56 490001
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG Data inicial 01/01/1895

Expedient relatiu a les altes i baixes mensuals de les escoles municipals de la vila de Gràcia

Codi classificació 11.1 result.label.msstored_fld56 1895 199-557
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1895

Expedient promogut pel mestre de l'Escola pública d'Adults, Manuel Mer Ribot, sol·licitant una ubicació cèntrica per a l'escola, l'assignació d'un ajudant i de material

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1872 394
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 05/02/1895

Expedient relatiu a una instància d'Antonio Riera Sellent sol·licitant autorització per publicar el seu treball "La pedagogía sin higiene es imposible" premiat per l'Ajuntament de la vila de Gràcia l'any 1893

Codi classificació 11.6 result.label.msstored_fld56 1895 16-558
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 07/02/1895

Expedient relatiu a l'acord per tal que l'Ajuntament retorni l'import de dotze taules al mestre Salvio Feliu, el qual les va comprar amb diners propis

Codi classificació 2.3.2 result.label.msstored_fld56 1895 195-559
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 12/02/1895

Expedient relatiu a l'aprovació dels comptes del material de les escoles especials de costura, música, gimnàstica i dibuix

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1895 32-562
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 18/03/1895

Expedient relatiu als pressupostos de les escoles municipals per l'exercici 1895-1896

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1895 40-564
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 28/03/1895

Expedient relatiu als acords de la Junta de primer ensenyament sobre la creació de dues escoles de pàrvuls i dues elementals

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 1895 38-563
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 03/04/1895

Expedient relatiu als exàmens dels alumnes de les escoles municipals durant el curs 1894-1895

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1895 54-565
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 27/04/1895

Expedient relatiu a la gestió de l'escola d'arts i oficis durant el curs 1895-1896

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1895 136-569
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 31/08/1895

Expedient relatiu als pressupostos i factures per material de les escoles municipals durant l'any econòmic 1894-1895

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1895 148-562
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 18/09/1895

Expedient relatiu a una instància d'Aurèlia Mongil Arru sol·licitant la creació d'una acadèmia de francès per a senyoretes a l'escola d'arts i oficis i ser nombrada professora de la mateixa

Codi classificació 11.6 result.label.msstored_fld56 1895 191-563
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 26/09/1895

Expedient relatiu a la consulta sobre el paper de la Junta local del primer ensenyament respecte les escoles especials creades per l'Ajuntament

Codi classificació 11.5 result.label.msstored_fld56 1895 198-570
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 29/09/1895

Expedient relatiu a un ofici de la mestra de l'escola de pàrvuls sol·licitant la construcció d'una grada a la sala primera d'aquesta escola

Codi classificació 11.6 result.label.msstored_fld56 1895 178-572
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 14/11/1895

Expedient relatiu a una instància dirigida al director de l'escola d'arts i oficis en la qual diverses alumnes de costura sol·liciten tornar-se a matricular al primer curs

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1895 179-569
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 02/12/1895

Expedient relatiu a l'aprovació dels pressupostos i factures per material de les escoles municipals durant l'exercici econòmic 1895-1896

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1896 120-587
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 01/01/1896

Kantonsschule in Aaran

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1896

Expedient relatiu a una comunicació de la Junta provincial d'Instrucció pública sobre la creació de dues escoles de nens i dues de nenes

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1896 14-574
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 11/01/1896

Expedient relatiu als llistats dels alumnes de les escoles municipals de la vila de Gràcia

Codi classificació 11.1 result.label.msstored_fld56 1896 12-575
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 16/01/1896

Expedient relatiu a una instància d'Emilio Asencio Català sol·licitant que pel pròxim pressupost municipal es tingui en compte la compra de cinquanta taules bipersonals destinades a la seva escola

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1896 17-576
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 30/01/1896

Expedient relatiu a l'acord d'inspecció i clausura de l'escola laica situada al carrer Fraternitat número 31

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1896 41-577
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 06/03/1896

Expedient relatiu a una instància de diversos mestres sol·licitant la creació de deu places d'auxiliar, set per les escoles de nens i tres per les escoles de nenes

Codi classificació 1.5.3 result.label.msstored_fld56 1896 25-1256
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 17/03/1896

Expedient relatiu a la celebració dels exàmens generals de les escoles públiques municipals

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1896 53-579
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 18/03/1896

Expedient relatiu al desenvolupament del curs de l'escola d'arts i oficis de la vila de Gràcia

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1896 61-579
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 30/05/1896

Expedient relatiu al tancament de les escoles municipals a causa de les epidèmies de xarampió i escarlatina

Codi classificació 5.2.1 result.label.msstored_fld56 1896 63-580
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 18/06/1896

Expedient relatiu a les vacances de les escoles especials de la vila de Gràcia

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1896 66-581
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 25/06/1896

Expedient relatiu al tancament de l'escola de nens del carrer del Profeta número 24, primer pis, a causa d'una epidèmia de verola

Codi classificació 5.2.1 result.label.msstored_fld56 1896 83-580
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 24/07/1896

Expedient relatiu a l'acord de l'Ajuntament per a que la inscripció de les alumnes de l'escola de costura es faci a l'escola d'arts i oficis, i que deu d'aquestes alumnes quedin eximides del pagament per tractar-se d'alumnes pobres

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 1896 104-584
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 24/08/1896

Expedient relatiu a l'acord de l'Ajuntament per imprimir 500 exemplars del discurs llegit i pronunciat pel vocal de la Junta local del primer ensenyament José Roviralta i de la memòria escrita pel cap del negociat de Governació a l'acte d'entrega de premis als alumnes de les escoles municipals de la vila de Gràcia

Codi classificació 11.2 result.label.msstored_fld56 18896 105-585
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 29/08/1896

Expedient relatiu al acord de l'Ajuntament destinant al peó de la brigada de desinfecció José Pagés a les ordres del metge inspector de les escoles per procedir a la desinfecció d'aquestes dos dies a la setmana

Codi classificació 1.5.1 result.label.msstored_fld56 1896 119-1251
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 04/10/1896

Expedient relatiu a l'aprovació dels pressupostos de les escoles especials de la vila de Gràcia relatius a l'exercici 1896-1897

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1896 121-578
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 23/10/1896

Expedient relatiu a l'aprovació dels comptes per material de les escoles especials de la vila de Gràcia per l'any econòmic 1895-1896

Codi classificació 11.3 result.label.msstored_fld56 1896 129-587
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 23/10/1896

Entrega de medalles dels Germans Maristes.

Codi classificació AMDS4-492 result.label.msstored_fld56 2810
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS4-492 Col·lecció de fotografies de la Unió Excursionista de Catalunya-Sants Data inicial 01/01/1897

Expedient relatiu a la suspensió durant vuit dies de les classes de l'escola de nenes establida al carrer Bonavista a càrrec de Joaquina Juanola i mesures adoptades amb motiu d'una defunció a causa de la diftèria

Codi classificació 5.2.1 result.label.msstored_fld56 1897 2-590
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia Data inicial 02/01/1897

Escola infantil per a fills de treballadores de fàbriques

Codi classificació AFB4-212
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB4-212 Col·lecció de positius sobre paper de l'AFB Data inicial 01/01/1898

Colònies escolars municipals

Codi classificació AFB4-212
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB4-212 Col·lecció de positius sobre paper de l'AFB Data inicial 01/01/1898

Retrat de grup de nenes

Codi classificació AMDCV4-345
Centre Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella Fons AMDCV4-345 Col·lecció Arxiu Popular de la Barceloneta Data inicial 31/12/1899

Retrat de grup d'alumnes femenines

Codi classificació AMDCV4-345
Centre Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella Fons AMDCV4-345 Col·lecció Arxiu Popular de la Barceloneta Data inicial 31/12/1899

Retrat de grup d'alumnes

Codi classificació AMDCV4-345
Centre Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella Fons AMDCV4-345 Col·lecció Arxiu Popular de la Barceloneta Data inicial 31/12/1899

Retrat de grup d'escolars

Codi classificació AMDCV4-345
Centre Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella Fons AMDCV4-345 Col·lecció Arxiu Popular de la Barceloneta Data inicial 31/12/1899

"P. H.-50. BARCELONA Parque.-Escuela Municipal de música"

Codi classificació AMDCV4-345
Centre Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella Fons AMDCV4-345 Col·lecció Arxiu Popular de la Barceloneta Data inicial 31/12/1899

Per unes escola pública. Joventut Comunista de Catalunya.

Codi classificació AMDS4-426 result.label.msstored_fld56 0827
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic Fons AMDS4-426 Col·lecció de cartells de l'AMDS Data inicial 01/01/1900

Col·legi Samà, a Vilanova i la Geltrú

Codi classificació AFB3-394
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-394 Oleguer Junyent Sans Data inicial 01/01/1900

"Colegio Ibérico - Calle Salmeron N. 177 - Barcelona G. - Una Clase"

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1900

"Colegio Ibérico - Calle Salmeron, N. 177 - Barcelona G. - Recibidor"

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1900

"Colegio Ibérico - Calle Salmeron N. 177 - Barcelona G. - Despacho del Director"

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1900

"Colegio Ibérico - Calle Salmeron N. 177 - Barcelona G. - Comedor"

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1900

"Colegio Ibérico - Calle Salmeron N. 177 - Barcelona G. - Un Dormitorio"

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1900

Festival escolar

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1900

Retrat grup de joves en el pati d'un claustre

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1900

Alumnes i professors de l'Acadèmia "San Luis"

Codi classificació AMDHG3-164 result.label.msstored_fld56 0022
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-164 Felip Capdevila i Rovira Data inicial 01/01/1900

Alumnes i professors de l'Acadèmia San Luís de "San Juan d'Horta"

Codi classificació AMDHG3-336 result.label.msstored_fld56 0345
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-336 Desideri Díez Quijano Data inicial 01/01/1900

Col·legi de Sant Ignasi o Jesuïtes de Sarrià

Codi classificació AMDSG4-350 result.label.msstored_fld56 0152
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG4-350 Col·lecció de postals de l'AMDSG Data inicial 01/01/1900

Convent i col·legi del Sagrat Cor de Sarrià. Gran escala

Codi classificació AMDSG4-350 result.label.msstored_fld56 0074
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG4-350 Col·lecció de postals de l'AMDSG Data inicial 01/01/1900

Convent i col·legi del Sagrat Cor de Sarrià

Codi classificació AMDSG4-350 result.label.msstored_fld56 0072
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG4-350 Col·lecció de postals de l'AMDSG Data inicial 01/01/1900

Alumnes i professors de l'escola "La Cooperativa de la Vanguardia Obrera"

Codi classificació AMDHG3-164 result.label.msstored_fld56 0017
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-164 Felip Capdevila i Rovira Data inicial 01/01/1900

"Enseñando Historia á los niños"

Codi classificació AMDG4-141-11 result.label.msstored_fld56 ALB059/0247
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1900

Alumnes i professors de "l'Acadèmia San Luis"

Codi classificació AMDHG3-387 result.label.msstored_fld56 0218
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-387 Jaume Caminal Serret Data inicial 01/01/1900

"Colegio Ibérico - Calle Salmeron N. 177 - Barcelona G. - Salon de Visitas"

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1900

Alumnes i professors de l'Acadèmia San Luis

Codi classificació AMDHG3-336 result.label.msstored_fld56 0346
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-336 Desideri Díez Quijano Data inicial 01/01/1900

Col·legi de les Religioses Mercedàries Missioneres de Sant Gervasi. Galeria del pati

Codi classificació AMDSG4-350 result.label.msstored_fld56 0078
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG4-350 Col·lecció de postals de l'AMDSG Data inicial 01/01/1900

Vista exterior d'un edifici escolar

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1900

Col·legi del Sagrat Cor de Sarrià. Jardí

Codi classificació AMDSG4-350 result.label.msstored_fld56 0071
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG4-350 Col·lecció de postals de l'AMDSG Data inicial 01/01/1901

Col·legi del Sagrat Cor de Sarrià. Escala

Codi classificació AMDSG4-350 result.label.msstored_fld56 0076
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG4-350 Col·lecció de postals de l'AMDSG Data inicial 01/01/1901

Col·legi del Sagrat Cor de Sarrià. Alumnes

Codi classificació AMDSG4-350 result.label.msstored_fld56 0073
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG4-350 Col·lecció de postals de l'AMDSG Data inicial 01/01/1901

Retrat d'alumnes de "La Salle Barceloneta"

Codi classificació AMDCV4-345
Centre Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella Fons AMDCV4-345 Col·lecció Arxiu Popular de la Barceloneta Data inicial 01/01/1902

Escola Moderna

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/08/1902

Centre Educatiu per nenes Claris

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1903

Col·legi de Sant Anton

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1903

Llotja de Mar. Escola de nàutica

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1903

Alumnes de l'escola Pia Sant Antoni realitzant exercicis d'educació física amb motiu dels exàmens de fi de curs

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1903

Festa de l'Arbre. Alumnes de les escoles públiques de Barcelona

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1903

Escola mossèn Cinto

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1904

Escola mossèn Cinto

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1904

Escola mossèn Cinto

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1904

Col·legi d'orfes pobres de Sant Julià de Vilatorta

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1904

Col·legi del Roser

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1904

Col·legi del Roser

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1904

Escoles industrials a Terrassa

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/07/1904

Exposició a l'Escola Industrial de Terrassa. Secció d'Art Antic

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/07/1904

Exposició a l'Escola Industrial de Terrassa

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/07/1904

Exposició a l'Escola Industrial de Terrassa. Sala de la maquinària

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/07/1904

Exposició a l'Escola Industrial de Terrassa. Sala d'articles de llana

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/07/1904

Exposició a l'Escola Industrial de Terrassa. Sala de Mobiliari

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/07/1904

Col·legi "Condal"

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1905

Activitats al col·legi de Sant Jordi

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1905

Activitats al col·legi de Sant Jordi

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1905

Activitats al col·legi de Sant Jordi

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1905

Activitats al col·legi de Sant Jordi

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1905

Activitats al col·legi de Sant Jordi

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1905

Classe a l'escola mixta

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1905

Professors i ajudant de la Fraternitat Republicana Instructiva

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1905

Membres de les comissions de la Fraternitat Republicana Instructiva "El Pueblo"

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1905

Membres de les comissions de la Fraternitat Republicana Instructiva "El Pueblo"

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1905

Alumnes i professors de l'Acadèmia "San Luis"

Codi classificació AMDHG3-164 result.label.msstored_fld56 0021
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-164 Felip Capdevila i Rovira Data inicial 24/04/1905

Retrat alumnes i professor Colegio San Miguel

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1906

Escola Municipal del Masnou

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1906

Escola Municipal del Masnou

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1906

Escoles Pies de Sarrià

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1906

Granja-escola educativa del Col·legi Sant Jordi

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1906

Granja-escola educativa del Col·legi Sant Jordi

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1906

Granja-escola educativa del Col·legi Sant Jordi

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1906

Granja-escola educativa del Col·legi Sant Jordi

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1906

Escola Vedruna, façana

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1906

Granja-escola educativa del Col·legi Sant Jordi

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1906

Granja escola d'agricultura de Miss May Crocke a Gloucester

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1907

Granja escola d'agricultura de Miss May Crocke a Gloucester

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1907

Porta del Col·legi Comtal

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1907

Exercicis d'agilitat i força pels alumnes de les escoles de Barcelona

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1907

Escola Industrial. Exposició de bells oficis

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1907

El cor infantil "Mossèn Cinto" de visita a l'escola catalana "Doctor Robert"

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 20/05/1907

Colònies escolars a Aiguafreda

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/08/1907

Alumnes i professors de la Cooperativa de la Vanguardia Obrera

Codi classificació AMDHG3-336 result.label.msstored_fld56 0229
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-336 Desideri Díez Quijano Data inicial 01/01/1908

Alumnes i professor de la Cooperativa de la Vanguardia Obrera

Codi classificació AMDHG3-336 result.label.msstored_fld56 0228
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-336 Desideri Díez Quijano Data inicial 01/01/1908

Exposició al Col·legi Sagrada Família de Lleida

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1908

Exposició al Col·legi Sagrada Família de Lleida

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1908

Exposició al Col·legi Sagrada Família de Lleida

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1908

Col·legi Saint Michaels a Bognor, a Sussex (Anglaterra)

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1908

Col·legi Saint Michaels a Bognor, a Sussex (Anglaterra)

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1908

Cabrera de Mar. Inauguració de l'escola dominical per a noies

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 06/09/1908

Inauguració de l'escola de Cabrera de Mataró

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 06/09/1908

Escola de "la Cooperativa de la Vanguardia Obrera"

Codi classificació AMDHG4-348 result.label.msstored_fld56 05137
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG4-348 Fotografies de l'AMDHG Data inicial 26/11/1908

Escola de "la Cooperativa de la Vanguardia Obrera"

Codi classificació AMDHG4-348 result.label.msstored_fld56 05138
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG4-348 Fotografies de l'AMDHG Data inicial 26/11/1908

Primera missa a l'església de l'Escola Pia Sant Antoni després de la guerra

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1909

Onze notes setmanals de l'alumne Sucarana del Liceo Políglota (anys 1909 a 1914)

Codi classificació 342 result.label.msstored_fld56 0005
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG Data inicial 01/01/1909

"Convento Colegio de San Miguel. Calle de Rosellón"

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1909

Palma de Mallorca. Reunió contra les escoles laiques

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 03/04/1909

Setmana Tràgica

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/07/1909

Barcelona. Festa de les bodes de plata al col·legi La Salle de la Bonanova, dels Germans de les escoles cristianes

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1910

Sabadell. Festival d'educació física a l'Escola Pia

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1910

Sabadell. Festival d'educació física a l'Escola Pia

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1910

Colla de nens de la Casa Provincial de la Caritat

Codi classificació AMDHG3-336 result.label.msstored_fld56 0225
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-336 Desideri Díez Quijano Data inicial 01/01/1910

Sortida de les colònies escolars municipals

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1910

Visita de l'Ajuntament al bosc del parc de Montjuïc a l'inici de les obres de l'escola

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1910

Presidència d'un míting contra la reobertura d'escoles laiques tancades després dels fets de la Setmana Tràgica

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1910

Col·legi per a noies cegues i sordmudes

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1910

Col·legi per a noies cegues i sordmudes

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1910

"Ntra. Sra. de Pompeya. PP. Capuchinos - Barcelona. Escuelas"

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1910

Retrat grup d'alumnes del Patronat Domènech

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1910

Col·legi del Sagrat Cor de Sarrià. Sala d'estudi

Codi classificació AMDSG4-350 result.label.msstored_fld56 0075
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG4-350 Col·lecció de postals de l'AMDSG Data inicial 01/01/1910

Grupo escolar Milá y Fontanals y Luisa Cura

Codi classificació C02.01
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 01/01/1910

Escoles Milà i Fontanals i Lluïsa Cura: Façana al carrer dels Àngels

Codi classificació C00201
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 01/01/1910

Escoles Milà i Fontanals i Lluïsa Cura

Codi classificació C0201
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 01/01/1910

Escoles Milà i Fontanals i Lluïsa Cura: Planta de pis

Codi classificació C0201
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 01/01/1910

Escoles Milà i Fontanals i Lluïsa Cura: secció i façana interior

Codi classificació C0201
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 01/01/1910

Escoles Milà i Fontanals i Lluïsa Cura: Planta baixa

Codi classificació C0201
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 01/01/1910

Escoles Milà i Fontanals i Lluïsa Cura: secció i façana interior: façana carrer Peu de la Creu

Codi classificació C0201
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 01/01/1910

Gimnàstica

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1910

Escoles Milà i Fontanals i Lluïsa Cura: perspectiva de les Escoles

Codi classificació C0201
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 01/01/1910

Inauguració de les noves aules de l'Escola mossèn Cinto

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1910

Retrat d'escolars

Codi classificació AMDCV4-345
Centre Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella Fons AMDCV4-345 Col·lecció Arxiu Popular de la Barceloneta Data inicial 01/01/1910

Escola Industrial de Terrassa

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1910

Colla de nenes de la Casa de la Caritat

Codi classificació AMDHG3-336 result.label.msstored_fld56 0224
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-336 Desideri Díez Quijano Data inicial 01/01/1910

Col·legi del Sagrat Cor. Refectori

Codi classificació AMDSG4-350 result.label.msstored_fld56 0077
Centre Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Fons AMDSG4-350 Col·lecció de postals de l'AMDSG Data inicial 01/01/1910

Escoles Milà i Fontanals i Lluïsa Cura: planta soterrani

Codi classificació C0201
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 01/01/1910

Escoles Milà i Fontanals i Lluïsa Cura: planta de darrer pis

Codi classificació C0201
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 01/01/1910

Escoles Milà i Fontanals i Lluïsa Cura: secció longitudinal, sala de festes i perspectiva del vestibul

Codi classificació C0201
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 01/01/1910

El bisbe de Barcelona Joan Josep Laguarda beneint les obres, pagades per ell, per continuar les classes i cultes als Salessians de Sarrià

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 08/01/1910

Festa de l'Arbre organitzada per l'Ateneu del districte 7è

Codi classificació AMDC3-338 result.label.msstored_fld56 0247
Centre Arxiu Municipal de Districte de Les Corts Fons AMDC3-338 Bonaventura Batlle i Piera Data inicial 10/03/1910

[Escoles. Concurs de projectes. Plantes i alçat del tercer premi i alçats del primer premi]

Codi classificació C02.01
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 13/05/1910

[Escoles. Concurs de projectes. Plantes i alçat del segon premi i planta i alçat del primer premi]

Codi classificació C02.01
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 13/05/1910

Inauguració de noves escoles a Esplugues de Llobregat

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 06/11/1910

Inauguració d'una escola a Esplugues de Llobregat

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 06/11/1910

Escola del Bosc de Montjuïc

Codi classificació K100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1911

Sabadell. Escola Industrial d'Arts i Oficis

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/02/1911

Sabadell. Escola Industrial d'Arts i Oficis

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 28/02/1911

Esfondrament del col·legi convent de les Escolàpies d'Arenys de Mar

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1911

Biblioteca del Col·legi Internacional de Vallvidrera

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1911

Col·legi Internacional de Vallvidrera

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1911

Col·legi Internacional de Vallvidrera. Festa de Maig

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1911

Col·legi Internacional de Vallvidrera. Festa de Maig

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1911

Col·legi internacional de Vallvidrera. Festa de Maig

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1911

Col·legi Internacional de Vallvidrera. Festa de Maig

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1911

Col·legi Internacional de Vallvidrera. Festa de Maig

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1911

Col·legi Internacional de Vallvidrera. Festa de Maig

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1911

Col·legi Internacional de Vallvidrera. Festa de Maig

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1911

Festival escolar gimnàstica dels Escolapis

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 16/05/1911

Festival escolar gimnàstica dels Escolapis

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 16/05/1911

Festival escolar gimnàstica dels Escolapis

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 16/05/1911

Festival escolar gimnàstica dels Escolapis

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 16/05/1911

Festival escolar gimnàstica dels Escolapis

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 16/05/1911

Distribució de premis a alumnes

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 14/07/1911

[Escoles a l'aire lliure del parc de Montjuïc. Instal.lació de l'Escola del Bosc al parc Laribal de Montjüic]

Codi classificació C0201
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 01/09/1911

Repartició de premis a les Escoles municipals

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/10/1911

Inauguració del nou local de l'Escola de Belles Arts

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 02/10/1911

Inauguració d'una cantina escolar al carrer de Sant Jeroni

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/11/1911

Terrassa. Visita a l'Escola Industrial

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1912

Terrassa. Visita a l'Escola Industrial

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1912

Escola de sords-muts

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1912

Escola d'Arts i d'Oficis. Exposició de dibuixos dels alumnes

Codi classificació AFB3-145
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-145 Sociedad de Atracción de Forasteros Data inicial 01/01/1912

Grup d'alumnes de les escoles de Girona

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1912

Nena amb llibre

Codi classificació AMDCV4-345
Centre Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella Fons AMDCV4-345 Col·lecció Arxiu Popular de la Barceloneta Data inicial 01/01/1912

Escola Industrial de Terrassa

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1912

Cuina i estris a l'Escola Casolana d'Artés

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1912

Retrat de grup d'alumnes i professora de l'escola casolana d'Artés

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1912

Terrassa. Visita a l'Escola Industrial

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1912

Terrassa. Inauguració de la sala Platt a l'Escola Industrial

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 10/03/1912

Terrassa. Visita del ministre d'instrucció pública Amalio Gimeno

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 10/03/1912

Alumnes i professors de l'escola "La Cooperativa de la Vanguardia Obrera"

Codi classificació AMDHG3-164 result.label.msstored_fld56 0016
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-164 Felip Capdevila i Rovira Data inicial 14/03/1912

Congrés d'Higiene Escolar: sala de material de les escoles dels districtes II i VI.

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1912

Congrés d'Higiene Escolar: una de les sales de l'exposició de treballs escolars.

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1912

Congrés d'Higiene Escolar: exposició de treballs escolars a la Sala del Liceu Políglota

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1912

Congrés d'Higiene Escolar: Sala de les Escoles Pies

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1912

Congrés d'Higiene Escolar: Sala del professorat particular de Catalunya

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1912

Congrés d'Higiene Escolar: sala del col·legi Jesús i Maria

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1912

Congrés d'Higiene Escolar: sala dels Germans de les Escoles Cristianes

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1912

Congrés d'Higiene Escolar: sala dels Concepcionistes de Lloret de Mar

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1912

Festa escolar als Escolapis

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1912

Congrés d'Higiene Escolar

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1912

Congrés d'Higiene Escolar: sala del col·legi pensionat de la Ascensión

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/04/1912

Festa del Maig al Col·legi Internacional de Vallvidrera

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1912

Festa de Maig al Col·legi Internacional de Vallvidrera

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1912

Congrés d'Higiene Escolar: treballs escolars dels col·legis de les professores Serra, Baldó i Sensat

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/06/1912

Exposició de treballs escolars d'alumnes de les escoles de Girona

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/07/1912

Exposició de treballs escolars d'alumnes de les escoles de Girona

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/07/1912

Exposició de treballs escolars d'alumnes de les escoles de Girona

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/07/1912

Pineda de Mar. Edificis escolars

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/08/1912

Pineda de Mar. Edificis escolars

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/08/1912

Sabadell. Visita del CADCI a l'Escola Industrial

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/11/1912

Escola del Bosc de Montjuïc

Codi classificació K100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1913

Alumnes i professors de les Escoles Unitàries d'Horta

Codi classificació AMDHG3-164 result.label.msstored_fld56 0018
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-164 Felip Capdevila i Rovira Data inicial 01/01/1913

Exposició de roba blanca de l'Acadèmia Aliberch

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1913

Exposició de roba blanca de l'Acadèmia Aliberch

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1913

Alumnes i professors de l'escola "La Cooperativa de la Vanguardia Obrera"

Codi classificació AMDHG3-387 result.label.msstored_fld56 0331
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-387 Jaume Caminal Serret Data inicial 01/01/1913

Alumnes del col·legi "La Salle d'Horta"

Codi classificació AMDHG3-387 result.label.msstored_fld56 0199
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-387 Jaume Caminal Serret Data inicial 01/01/1913

Entrega de la bandera als boys scouts després de ser beneïda

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1913

L'Escola Provincial de Tall de la Ronda de Sant Antoni

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/06/1913

Sabadell. Festival d'educació física a l'Escola Pia

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 08/06/1913

Sabadell. Festival d'educació física a l'Escola Pia

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 08/06/1913

Sabadell. Festival d'educació física a l'Escola Pia

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 08/06/1913

Sabadell. Festival d'educació física a l'Escola Pia

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 08/06/1913

Escola del Bosc

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/10/1913

Escola del Bosc

Codi classificació L100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1914

Escola del Bosc de Montjuïc

Codi classificació K100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1914

Escola del Bosc de Montjuïc

Codi classificació K100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1914

Alumnes als jardins de l'escola Montessori de Via Giusto, a Roma

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1914

Sabadell. Exercicis d'educació Física al Col·legi de la Sagrada Família

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1914

Escola del Bosc

Codi classificació AFB3-121
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-121 Frederic Ballell Maymí Data inicial 01/01/1914

Escola del Bosc de Montjuïc

Codi classificació K100
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 01/01/1914

Benedicció de l'església del Col·legi Salesià de Sant Josep

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/05/1914

Escola del Bosc

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/07/1914

Escola Jardí de la Bonanova

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 19/07/1914

Sessió inaugural de l'Escola d'Estiu organitzada pel Consell d'Investigació Pedagògica

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 27/07/1914

Escola Elemental del Treball. Classe de dibuix

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/08/1914

Escola Elemental del Treball. Escola d'estiu

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/08/1914

Escola d'Estiu a l'Escola Elemental del Treball

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/08/1914

Sessió inaugural de l'Assemblea de Professors Auxiliars

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/10/1914

Lleida. Grup d'alumnes del col·legi de les Germanes de la Sagrada Família d'Urgell realitzant exercicis gimnàstics

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1915

"Colegio Ibérico Calle Salmeron N. 177 - Barcelona G. Fachada del Colegio"

Codi classificació AMDG4-141-11
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia Data inicial 01/01/1915

Col·legi La Salle d'Horta

Codi classificació AMDHG3-387 result.label.msstored_fld56 0423
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-387 Jaume Caminal Serret Data inicial 01/01/1915

Visita de l'exministre Félix Suárez Inclán a la Universitat Industrial

Codi classificació AFB3-117
Centre Arxiu Fotogràfic de Barcelona Fons AFB3-117 Editorial López Data inicial 01/01/1915

Col·legi La Salle d'Horta a principis del S.XX

Codi classificació AMDHG3-387 result.label.msstored_fld56 0857
Centre Arxiu Municipal del Districte d' Horta-Guinardó Fons AMDHG3-387 Jaume Caminal