Notícies editades Les Corts, juny-setembre 1998

Codi classificació AMDC2-494 result.label.msstored_fld56 0220
Centre Arxiu Municipal de Districte de Les Corts Fons AMDC2-494 Fons audiovisual de l'Associació per al Desenvolupament de la Comunicació Local a Les Corts Data inicial 23/06/1998