Notícies editades Les Corts desembre 1995-març 1996

Codi classificació AMDC2-494 result.label.msstored_fld56 0109
Centre Arxiu Municipal de Districte de Les Corts Fons AMDC2-494 Fons audiovisual de l'Associació per al Desenvolupament de la Comunicació Local a Les Corts Data inicial 22/12/1995