Reportatge fotogràfic d'un festival de música i folklore de la URSS al centre cívic la Sedeta. 02

Codi classificació L125 result.label.msstored_fld56 0039
Centre Arxiu Municipal del Districte de Gràcia Fons AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 06/06/1987