02.01/1M-0733 Edicte de la Reial Audiència (1772).

Codi classificació 02.01/1M-07033
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons 09/1C.XIV Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern Data inicial 27/02/1772