Resposta del Alcalde 1er. Constitucional de Barcelona a la instància presentada per Fausto Baratta en qualitat de representant d'uns facultatius estrangers que s'oposen al concurs que l'Ajuntament convocà per el projecte de transformació de la Ciutadella en un parc.


Codi classificació AHCB3-334/5D33-02.06
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-334/5D33 Miquel Garriga Roca Data inicial 12/07/1871