Guions abril 1994-octubre 1994. Mandat Pasqual Maragall

Codi classificació A144 result.label.msstored_fld56 278-284.1994
Centre Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona Fons AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona Data inicial 09/04/1994