Fòrum Universal de les Cultures 2004

Codi classificació AMCB2-227
Centre Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona Fons AMCB2-227 Fòrum Universal de les Cultures 2004 Data inicial 01/01/1996