C06-A255. Llibreta de Carrech y Descarrech de diners de la Casa y Santuari de Nª Sra. De Bonrepos

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB Data inicial 01/01/1769