LOS TAXIS SUBIRAN UN 22%

Codi classificació 03.01
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB3-229/5D82 El Perich Data inicial 22/09/1979