Escriptura de la compra per part de l'Ajuntament de la Vila de Gràcia de la casa situada al número 35 de la plaça del Sol a Andrés Greuzer Feluer i Margarita Camprubí Cornet

Nombre d'expedient / dossier 1879 69
Codi classificació 2.1.2.3
Tipus de document Textual
Producció inicial 14/06/1879
Producció final 24/02/1881
Resum general Per l'obertura del carrer Virtut fins al carrer Planeta. Inclou també l'escritptura de redempció i absolució del cens atorgada per Joaquin Mas i Mateu a favor de l'Ajuntament de la Vila de Gràcia ;
Signatura topogràfica Caixa - 1761 ;
<