Expedient relatiu a l'adquisició de dos-cents exemplars de "El Consultor Métrico-decimal"

Nombre d'expedient / dossier 1887 613
Codi classificació 2.1.2.3
Tipus de document Textual
Producció inicial 11/06/1887
Producció final 20/08/1892
Signatura topogràfica Caixa - 1761 ;
<