Junta Municipal del Cens de Població.

Nombre d'expedient / dossier 0341
Codi classificació 9.5
Tipus de document Textual
Producció inicial 01/01/1900
Producció final 31/12/1901
Resum general Acta de constitució de la Junta Municipal del Cens de Població de 27 de juliol de 1900 amb els noms i les signatures de tots els seus integrants. Al mateix full hi ha un altre acte de 23 d'octubre de l'any 1900 on es fa públic que es portarà a terme el cens general de població el 31 de desembre del mateix any i s'explica en quines seccions es divideix el municipi, carrers que en formen part i i quins integrants conformaran les diferents comissions assignades. Trobem també notificacions redactades però amb el destinatari buit dirigides a informar als habitants que hauran de fer d'agents censals. Finalment trobem una comunicació dirigida al president de la junta provincial del cens de la població anunciant la finalització dels treballs del cens de la població.
;
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Signatura topogràfica C - 648 ;
Cota 648