Baixes del padró

Nombre d'expedient / dossier 096
Codi classificació 9.3
Tipus de document Textual
Producció inicial 01/01/1915
Producció final 31/12/1920
Resum general Expedient cosit amb les estadístiques quinquennals on es troba la relació de persones que s'han donat de baixa del padró de Sant Gervasi per traslladar-se a altres poblacions. El registre està ordenat per dia de la baixa i aporta informació, a banda dels noms de les persones que causen baixa, de l'edat, el domicili que abandonen, el grau d'alfabetització i els municipis on es traslladen. ;
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Signatura topogràfica C - 312 ;
Cota 312