Carta de pagament de cent setanta-cinc lliures catalanes, en poder del notari José Rodelles Ferrús, d' 11/08/1847

Nombre d'expedient / dossier 18
Codi classificació 344
Tipus de document Textual
Producció inicial 24/08/1847
Producció final 24/08/1847
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Signatura topogràfica C - 344 ;