Carta de pagament a favor de Francisco Rosell, davant del notari Juan Granet, de 10/11/1847

Nombre d'expedient / dossier 19
Codi classificació 344
Tipus de document Textual
Producció inicial 20/11/1847
Producció final 20/11/1847
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Signatura topogràfica C - 344 ;
<