Pagaré de Francisco Rosell Aymerich a Ignacio Vilardell Aymerich

Nombre d'expedient / dossier 25
Codi classificació 344
Tipus de document Textual
Producció inicial 08/06/1878
Producció final 08/06/1878
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Signatura topogràfica C - 344 ;