26454-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1881
Producció final 31/12/1981
Resum general Els símbols estan cambiats per d'altres objectes, en aquest cas els oros són tambors i els bastos són pales de rem. ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 81 x 59 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 25 de 40 (incompleta) falten tots els O tret de S-O, 7-C, C-C, C-B
Estat de conservació: dolent, trencats A-O, 2-C, S-E, 5-B
Colls: espanyols
Tècnica: gravat en relleu
Suport: cartolina d'un sol full
Fabricant/editor: Vídua de Roldán
Localitat: Madrid
Model: fantasía infantil, "Rompecabezas"
Perfils: negres
Índexs: aràbics
Pintes: sí
Dorsos: mapes
Cota F22-C4 (digitalitzat)
26454