Aigüesmortes ##

Codi classificació AFB3-431
Tipus de document Fotogràfic
Producció inicial 01/01/1970
Producció final 31/12/1980