Sentència pronunciada pel jutge de la cort del veguer

Codi classificació 03.01
Tipus de document Textual
Producció inicial 20/07/1518
Producció final 20/07/1518
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Cota 5D126-2B.1/262
</