Sentència pronunciada en una qüestió entre els sabaters mestres i els ataconadors

Codi classificació 03.01
Tipus de document Textual
Producció inicial 20/12/1548
Producció final 20/12/1548
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Cota 5D126-2B.1/316