Documents relatius a accions polítiques i organitzatives del Districte de Nou Barris

Nombre d'expedient / dossier 0878
Codi classificació 03.01
Tipus de document Textual
Producció inicial 01/01/1991
Producció final 31/12/1995
Resum general [878] Documents relatius a les actuacions del districte.
- Projecte de millora del Servei d'Inspecció. Material de treball per a la reunió de
coordinació. 1995
- Previsió d'inversió per a la realització de la seu del Districte de Nou Barris durant la
present legislatura. Signada pel Sr. Tomàs Rodríguez i Coll, arquitecte. 2 de desembre de
1991
- Esquema de les fases d'actuació per a la realització del complex administratiu del
Districte de Nou Barris. ;
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Signatura topogràfica C - 41 ;
<