Plano de Barcelona dividido en distritos y barrios: aprobado en sesion de 31 de octubre de 1878

Codi classificació C02.02
Tipus de document Cartogràfic
Producció inicial 06/11/1878
Producció final 06/11/1878
Resum general Plànol de la divisió de Barcelona en 10 districtes: Lonja, Borne, Barceloneta, Audiencia, Instituto, Concepción, Atarazanas, Hospital, Universidad i Hostafranchs. Cada un d'ells amb 5 o 6 barris. Signes convencionals per indicar: parròquies, esglésies particulars (de convents o escoles religioses) i teatres. ;
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
doc.mssearch_author Jordán, José María (enginyer) ;
Cota Graella D/9
27799