Nissaga Pérez de Rozas

Codi classificació AFB3-134
Tipus de document Fotogràfic
Producció inicial 01/01/1922
Producció final 31/12/1990
Resum general El fons aplega la documentació generada per l'activitat professional de la nissaga de fotoperiodistes Pérez de Rozas. Constitueix un dels fons fotogràfics més importants per a la documentació històrica de la Barcelona del segle XX. La seva extraordinària magnitud, que abasta el treball de dues generacions entre 1922 i 1990, el converteix en una valuosa eina per a la investigació: dictadura de Primo de Rivera, segona República, Guerra Civil, franquisme, transició i democràcia es van desgranant en una crònica que engloba fotografies d'aspectes tan diferents com representatius de cada època, com ara moments de la vida cultural, política, religiosa, econòmica i esportiva de la societat barcelonina. ;
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta