Jacques Léonard

Codi classificació AFB3-123
Tipus de document Fotogràfic
Producció inicial 01/01/1950
Producció final 31/12/1980
Resum general El fons aplega la producció del fotògraf Jacques Leónard. Fotografies que constitueixen un valuós testimoni de la comunitat gitana a Barcelona, plasmada en reportatges humanistes i imatges familiars, així com de l'entorn polític, cultural i social de Catalunya durant els anys del franquisme i de la transició a la democràcia.
Va poder captar un ampli panorama de la societat i la realitat barcelonina de l' època i en conseqüència, el conjunt de la seva obra, que en bona part ha estat ocult fins els nostres dies, és un document d'importància cultural, artística, sociològica, antropològica i històrica d'una qualitat indiscutible.
Copyright: Arxiu Família Jacques Léonard ;
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta