</

C06-A001. "Diarios de Barcelona"

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Tipus de document Textual
Producció inicial 01/01/1249
Producció final 31/12/1628
Resum general Successos de 1249 a 1628.
Notícies de Barcelona, mortaldats, fonts, portals, pestes, Inquisició, cerimònies, llotja, vins, festes, Pedralbes, exèquies reials, descripció festes Orde del Toisó de l'any 1519, abalots, visites personatges estrangers i festes corresponents, eleccions de càrrecs, naus, naixements reials, fets de política general, muralles de Barcelona, 1ª Universitat, campanar nou de la Seu, confraries, Corts de Monçó i elecció de síndics, petició de pluja a Montserrat, monestir de Valldonzella, Consell de Cent, festa de Corpus, encàrrec de dos galeres l'any 1423, donació d'un penjat per fer estudis d'anatomia, el Governador General de Catalunya Galceran de Requesens actua contra els privilegis de Barcelona, eclipsi de sol l'any 1448, corsaris, cometa de l'any 1456, compendi i suma de les llaors de Barcelona, els pagaments de més de 15 lliures han de passar per la Taula de Canvi de Barcelona, notícia sobre el castell de la Roca i Hostalric, bombarda grossa de Barcelona, crida usatge "princeps namque", pesta de l'any 1475 - 1476, l'any 1477 es comença el moll, notícia de Sala cabdill dels Remences, expulsió de jueus, creació de la moneda dita "Principat", canvi en el nomenament de càrrecs, benedicció del seny del lladre de la porta de Sta. Eulàlia, enginy per no damnificar la galera quan es tira l'artilleria, epidèmia de catarro, creació de militars cavallers i nobles l'any 1599, elecció del batlle de Barcelona novament per insaculació. ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Còpia enquadernada en pergamí, 8au
201 folis (vàries numeracions)
2 folis arrencats entre foli 1 i 2
7 folis arrencats entre foli 190v i 191
3 folis arrencats entre foli 192v i 193
Foli 199: solt
En blanc: foli 3, 3v, 151v, 161v, 162, 165v, 166, 166v, 167v a 174, 190v, 192v, 201, 201v.
Cota C06-A001 DIGITALITZAT