26040-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1849
Resum general Baralla composta de 45 naips (de 48) incompleta; falten: ors (5, C); copes (C).
Els Macià foren una de les famílies de naipers més importants de Barcelona que, des de la seva incorporació al gremi de naipers, van dominar el mercat de la Catalunya de la segona meitat del segle XVIII, competint de tu a tu amb els Rotxotxo. La saga s'iniciarà amb Joan Francisco Macià Font, el 1742, i desapareixerà amb Pere Màrtir Macià i Serra, el 1866, sent absorbida o comprada per Felicià Juncosa. És un dels pocs models de gran qualitat de la producció catalana, equiparable als editats per la Reial Calcografia de Madrid. Els Macià en faran més d'una versió i, com en el cas de la baralla "Neoclàssica" de Rojas, serà un model de gran èxit imitat per la majoria dels fabricants barcelonins. La primera versió és realitzà, encara en vida de l'iniciador de la gran dinastia de naipers, Joan Francisco Macià, però lamentablement desconeixem qui fou el dibuixant i/o el gravador [Blas Ametller potser?] que el creà.
La primera edició fou clarament realitzada per un dibuixant i/o un gravador diferent i presenta diferències de la versió posterior, de la que es conserven més exemplars. Aquesta primera versió va aparèixer entre els darrers anys del segle XVIII i el començament del segle XIX. És molt probable que els Macià la realitzessin tot cercant ser proveïdors del rei, com ja ho eren els seus principals rivals, els Rotxotxo, o l'editor Piferrer (marit d'Eulàlia, germana de Joan Francisco) tot aprofitant la visita del rei Carles IV a Barcelona, el 1802. La noticia de la presentació d'una baralla al rei Carles, molt acurada i de "molt de gust", per part de Joan Francisco Macià, la fa arribar el baró de Maldà, al seu famós dietari Calaix de sastre.
La present baralla de l'AHCB fou probablement editada per Juan José Macià, ja que la planxa és la mateixa que la que figura a la revista "La Sota", fig. II-1-10, pàg. 13, tret de l'A-O que presenta les armes dels Borbons, per tant és una edició anterior a la Reial Ordre de 1828, que gravava amb una taxa especial la utilització de les armes reials. Similar a núm. de registre 26041, d'aquesta mateixa subcol·lecció.
Llegendes:
A-O: F.A DE MACIÁ / de Barcelona.
4-C: [signatures de l'administrador i el comptador] ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Fabricant/editor: Joan Josep Macià Martí (1804-1835)
Tècnica: al buit (calcografia), acolorit a mà
Materia: papers encolats
Dimensions: 89 x 58 mm
Forma: rectangular
Marca: Fa de Maciá (A-O)
Senyal/Marca de fàbrica: sol i lluna sobre núvols (4-C)
Timbre/bolla: bolla, signatures de l’'administrador i el comptador (4-C)
Model: fantasia, model Macià
Perfils: negres
Índex: aràbics
Pintes: sí
Dorsos: vermell, marbrejat
Cota F22-C1 (digitalitzat)
26040