26088-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1893
Resum general Baralla editada l'any 1893 per la fàbrica de Josep Samsó a Barcelona. L'any 1849 la fàbrica era al carrer Mercaders núm. 35. Similar a la del núm. de registre 26087, d'aquesta mateixa subcol·lecció.
Llegendes: 4-C: DE UNA / HOJA // JOSÉ SAMSÓ Y CA // BARCELONA. ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 93 x 57 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 48, completa
Estat de conservació: bo
Tècnica: litogràfica
Suport: cartolina d'un sol full
Fabricant/editor: Josep Samsó (1880-1894)
Marca: José Samsó y Cª (4-C)
Senyal/marca de fàbrica: lleó ajagut (cap a l'esquerra) sobre garlanda de llorer i piràmides amb palmeres al fons (4-C)
Localitat: Barcelona
Model: estàndard, Fi de segle
Perfils: negres
Índexs: aràbics
Pintes: sí
Dorsos: negres, trama regular de tres ratlles i altres motius
Cota F22-C1 (digitalitzat)
26088