26030-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1812
Producció final 31/12/1812
Resum general Fou el model de fantasia de més èxit a Espanya dels primers tres quarts del segle XIX. Gairebé totes les naiperies realitzaren la seva pròpia versió i, fins i tot, esdevingué el model estàndard característic de Sardenya.
Aquesta baralla, menys elaborada, és posterior al núm. de registre 26029, i mateixa planxa que el núm. de registre 26031, amdós d'aquesta subcol·lecció.
Les al·legories decoratives dels quatre d'oros i copes de cada coll apareixen amb els vels púdics. També van fer desaparèixer alguns elements decoratius importants, com el campament militar que decora la S-E -que quasi no es veu- o les fulles del bastó del C-B. Del repertori iconogràfic destaca l'al·legoria del 4-B, un Hèrcules, com a clara deferència als Borbons, grans jugadors de cartes. El model, pel tema iconogràfic, és clarament de quatre continents, desprès va ser coneguda com neoclàssica per iniciativa del senyor Fournier. S'ha inclòs també "Cuatro naciones" en castellà perquè aparèix manuscrit al sobre que les guardava. I, evidement "Rojas-Sardenya" perquè va esdevenir el model estàndard d'aquesta regió.
Llegendes:
A-O: [peanya] GRABADA EN MADRID / POR D. JOSÉ MARTINEZ DE / CASTRO AÑO DE 1810.
4-O: AÑO 1812 ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 85 x 55 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 48, completa
Mètode de reproducció: gravat al buit (calcografia), acolorit a mà
Material: papers encolats
Fabricant/editor: Clemente de Roxas (1790-1817)
Col·laboracions: gravador José Martínez de Castro (A-O).
Localitat: Madrid
Model: fantasia, "Neoclàssica", "4 nacions"" Roxas"
Perfils: sèpies
Pintes: sí
Dorsos: blau-gris, quadrícula amb asterisc central
Cota F22-C1 (digitalitzat)
26030