26001-Antiquària

Codi classificació C07.01
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1529
Resum general S'ha respectat com a font de datació les dates aportades pel Museu Fournier i per Salvador Tena que diuen que els Virida estaven en actiu a la primera meitat del segle XVI, tot i que semblen molt posteriors, de començaments del 1600, com la resta de naips de la subcol·lecció Antiquària. Es creu que el nom de Virida va ser explotat com a marca, posteriorment, deslligada dels seus primers fabricants. Aquests naips foren una donació de Ferran de Sagarra, músic i pare de l'autor Joan de Sagarra.
Els 20 naips d'oros són:
- 2 de A-O: un sencer, i l'altre mutilat al mig i a sota
- 3 de 2-O: un sencer, i dos mutilats a la zona superior
- 2 de 3-O: un mutilat al lateral, i l'altre a la zona superior
- 2 de 4-O: un mutilat a la zona superior, i l'altre a la zona superior i lateral
- 5-O: porta les efígies dels Reis Catòlics a la moneda central, mutilat al lateral
- 2 de 7-O: mutilat a la zona inferior, i altre al lateral
- 2 de 8-O: un amb un lateral mutilat
- 2 de 9-O: un sencer, i l'altre mutilat a dalt i a un lateral
- S-O: mutilada a la dreta
- C-O: mutilat a la part inferior
- 2 de R-O: un escapçat, i l'altre mutilat a la part inferior
Els 26 naips de copes són:
- 3 de A-C: un sencer, un escapçat, i l'altre mutilat al lateral
- 2-C: mutilat a la part inferior
- 2 de 3-C: un partit, i l'altre mutilat a les ¾ parts
- 4-C
- 5-C
- 2 de 6-C: un mutilat a la part inferior, i l'altre a la part superior i lateral
- 3 de 7-C: un mutilat al lateral esquerra
- 2 de 8-C: mutilat a la part inferior
- 3 de 9-C: un mutilat a la part superior, i altre a la inferior
- S-C: mutilada a la part inferior
- 4 de C-C: dos escapçats, i un que conserva una part del cap
- 2 de R-C: un escapçat, i una part del cap
Els 20 naips d'espases de Virida són:
- 2 de A-E, mutilats a la zona inferior
- 2 de 2-E: un mutilat al mig, i l'altre a un lateral
- 2 de 3-E: un mutilat al mig i a la zona inferior, i l'altre només conserva ¼ del naip
- 2 de 4-E: un mutilat a un lateral i a la zona inferior, i l'altre a la zona inferior
- 5-E: mutilat a la zona inferior
- 3 de 6-E: un mutilat als dos laterals, i altre a tres costats i tots dos ratats
- 7-E: ratat
- 2 de 8-E: un mutilat a la zona inferior, i altre a tres costats i ratats
- 2 de 9-E: un mutilat a la zona superior i al lateral, i l'altre al lateral
- S-E: mutilada dos laterals i zona superior
- C-E
- R-E: mutilat al mig i a la zona superior
Els 20 naips de bastos són:
- 3 de A-B: un mutilat al lateral i a la zona inferior, i altre mutilat a la zona inferior
- 2-B: mutilat al lateral
- 3-B
- 2 de 4-B: un mutilat a la zona inferior, i altre mutilat al centre i a la zona inferior
- 2 de 5-B: un mutilat a la zona inferior, i altre mutilat a les zones inferior i lateral
- 2 de 6-B: mutilat a la zona superior
- 7-B: mutilat al laterals
- 3 de 8-B: un mutilat a zona superior i a un lateral i partit en dos trossos; i altre mutilat al lateral
- 2 de 9-B: un mutilat al centre, i altre mutilat al lateral
- S-B: mutilada a les zones inferior i superior
- 2 de R-B: un mutilat a tot el perímetre, i altre mutilat a la zona inferior
Llegendes:
A-O: JEHAN / VIRIDA
4-O: I / V
4-C: I / V
6-C
C-C: I.VIRIDA
5-E:[J] EHAN VIRIDA
3-B: I / V ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 90 x 58 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 86 (de 48); diferents baralles; naips repetits
Estat de conservació: dolent, retallats; alguns només són fragments
Colls: espanyols
Tècnica: gravat en relleu
Suport: papers encolats
Fabricant/editor: Joan Virida
Marca: Jehan Virida (A-O), I.V. (4-O), I.V. (4-C), I.V. (C-C), Jehan Virida (5-E), I.V. (3-B)
Localitat: Lió (França), els de Virida
Model: estàndard, Gòtic català
Perfils: negres
Índexs: no
Pintes: no
Dorsos: la majoria han estat restaurats i enganxats sobre paper; no es pot veure el dors, tret d?un que és blanc.
Cota F22-C1 (digitalitzat)
26001