26003-Antiquària

Codi classificació C07.01
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1600
Producció final 31/12/1799
Resum general Els naips són:
7-O: mutilat a les tres quartes parts perímetre
S-O
2-C
4-B: zona superior
R-B: zona superior
Difícil datació, probablement finals del segle XVII o començaments del segle XVIII. Predominen els colors liles, molt poc habituals. ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 90 x 58 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 5 [de?], incompleta
Estat de conservació: dolent, retallats
Colls: espanyols
Tècnica: xilografia
Suport: papers encolats
Fabricant/editor: desconegut
Model: estàndard, gòtic català
Perfils: negres
Índexs: no
Pintes: no
Dorsos: la majoria han estat restaurats i enganxats sobre paper; no es pot veure el dors.
Cota F22-C1 (digitalitzat)
26003