26041-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1830
Resum general Joc de naips complet (40), editat per la fàbrica de Josep Macià Martí (1804-1835).
Els Macià foren una de les famílies de naipers més importants de Barcelona, que van dominar el mercat a la segona meitat del segle XVIII, competint amb els Rotxotxo. La saga s'iniciarà amb Joan Francisco Macià Font, el 1742, i desapareixerà amb Pedro Martir Macià i Serra, el 1866, sent absorbida o comprada per Felicià Juncosa.
És un dels pocs models de gran qualitat de la producció catalana, equiparable als editats per la Reial Calcografia de Madrid. Els Macià en faran més d'una versió i, com en el cas de la baralla "Neoclàssica" de Rojas, serà un model de gran èxit imitat per la majoria dels fabricants barcelonins.
La primera versió és realitzà, encara en vida de l'iniciador de la gran dinastia de naipers, Joan Francisco Macià, però lamentablement es desconeix qui fou el dibuixant i/o el gravador [Blas Ametller potser?] que el creà.
La primera edició fou clarament realitzada per un dibuixant i/o un gravador diferent i presenta diferències de la versió posterior, de la que es conserven més exemplars. Aquesta primera versió va aparèixer entre els darrers anys del segle XVIII i el començament del segle XIX. És molt probable que els Macià la realitzessin tot cercant ser proveïdors del rei, com ja ho eren els seus principals rivals, els Rotxotxo, o l'editor Piferrer (marit d'Eulàlia, la germana de Joan Francisco) tot aprofitant la visita del rei Carles IV a Barcelona, el 1802.
La noticia de la presentació d'una baralla al rei Carles, molt acurada i de "molt de gust", per part de Joan Francisco Macià, la fa arribar el baró de Maldà, al seu famós dietari Calaix de sastre.
És similar a la del núm. de registre 26040, d'aquesta mateixa subcol·lecció, però canvia l'escut de l'A-O per una efígie llorejada, possiblement perquè una Reial Ordre de 1828 gravava amb un impost especial la incorporació dels símbols de la Casa Reial, que encariria el producte.
Llegendes:
A-O: [peanya] FA. DE MACIÁ, / de Barcelona.
4-C: F. DE JUAN JOSE MACIA / EN BARCELONA AÑO 183_ //
[signatures manuscrites de la bolla] ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Datació: [183O] (4-C)
Objecte: baralla
Dimensions: 90 x 58 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 48, completa
Tècnica: gravat al buit (calcografia), acolorit a mà
Suport: papers encolats
Fabricant/editor: Joan Josep Macià Martí (1804-1835)
Marca: Fa de Maciá (A-O), F. de Juan José Macia
Senyal/marca de fàbrica: sol i lluna sobre núvols (4-C)
Localitat: Barcelona
Timbre/bolla: bolla, signatures de l'’administrador i del comptador al 4-C
Model: fantasia, anomenat model Macià
Perfils: negres
Índex: aràbics
Pintes: sí
Dorsos: verd i vermell, esponja
Cota F22-C1 (digitalitzat)
26041