26010-Antiquària

Codi classificació C07.01
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1730
Producció final 31/12/1730
Resum general Al Museu Fournier es conserven dues baralles, molt similars, editades per Antonio Bulison (1677-1681), gravades per C. Orance de Brianville, amb la mateixa composició temàtica sobre la noblesa europea. Però una presenta el papa Innocenci XI (núm. 15 del catàleg), i l'altre (15 A) a Benet XIII. A la nostra baralla el papa és Climent XII, proclamat el 1730. Excepcionalment, per la seva llargària, no es fa la transcripció de totes les llegendes de la baralla, només la de la noblesa representada.
Llegendes:
A-O: CAVALLERO de Oros. Las Republicas / Venecia / Genova / Luca.
2-O: CASAS SOBERANAS / de Italia / Sforcia en / Milan / Bentivollio / en Bolonia. Verana de / Camerin / Monfeltro / en Urbino. La Escala / en Verona / Carafa / Principe / de Sabioveta // Ursinos de / Petillan / Bracciano / Ferreri de Pio / Principe de / Maserano.
3-O: MALTA. Su Eminencia // Gran Maestro // Comenda/dor./ [cartel·la] POR LA FE // Crusado.
4-O: Principes / de Italía // De la / Mirandola // De Monaco // De Mass
5-O: Monfarra/to.
6-O: DUQUE de Parma / y Plasen/cia.
7-O: El Duque ot / Modena.
8-O: Mantua // FIDES
9-O: Milan
10-O: Gran Duque / De / Florencia.
V-O: PRINCIPE de Oros // Napoles Reino.
D-O: DAMA de Oros // S.A.R / de / Saboya.
R-O: REY. de Oros // El Pomtifice.
A-C: CAVALLERO / de Copas // El Rey / De / Polonia.
2-C: 13 / Cantones / Suisos
3-C: LAS 17 / Provincias del / Pais Bajo / Flandes
4-C: El Duque / De Brunsvihe
5-C: Marques. de / Brandem / burg.
6-C: Electores / Palatinos y / de Baviera.
7-C: El Electtor / De Saxonia.
8-C: Los Electores / Eclesiasticos
9-C: El Rey./ de / Dina/marka.
10-C: El Rey. de / Suecia.
V-C: PRINCIPE de Copas / El REY / De Hon /gria. y / de Boem-/ia.
C-C: Rey de Polonia
D-C: LA DAMA de Copas // Rey. de / Ingala/terra.
R-C: REY. de Copas // El Empera-/dor.
A-E: CAVALLERO / de Espadas // Castilla. y Leon.
2-E: Viscaya.
3-E: Sicilia / Sardeña / Mallorca.
4-E: Algarve.
5-E: Toledo / Cordova / Granada.
7-E: Andaluzia.
8-E: Valencia.
9-E: Galicia.
10-E: Arago / n / Cataluña.
V-E: PRINCIPE / de Espadas / e Infantes / de Espana.
D-E: DAMA de Espadas / Portugal.
R-E: EL REY de Espadas / de España // [cartel·la] A SOLIS ORTV / VSQUE AD OCASUM // SANT/IAGO
A-B: CAVALLERO. de bastos / Duques, y / Pares, Ecclesías-/ticos / Rems. Laon.// Langres
2-B: Principe de Orange.
3-B: Duque de Lorena.
4-B: Provincia de Leones // Forest / Bausoloes
5-B: Condados. de / Provensa / Auvër/nia / Bressa.
6-B: Poetu // Limosin // EMPRESAS, AL ESCUDO-PENDIENTE // vermando-/es // Breta-/ña
7-B: Provincias de Gascuña // Bigorra // Cominges // Albret // Fox // Armañach
8-B: Condes / y Pares / seglares / Toloza / Flandes / Champaña
9-B: Duques y Pares / Seglares // Borgoña // Norman-/dia // Guiera
10-B: Condes, y / Pares // Eclesiásticos // Chalons // Noyon // Bau/ves.
V-B: PRINCIPE. de bastos // El Delfín. ê / Infantes. de / Francia / Anjou // Orleáns.
D-B: La Dama. de bastos / Principes / de la / San/gre.
R-B: REY. de bastos / La Francia. ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Datació: [1730]
Objecte: baralla
Dimensions: 92 x 58 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 52
Estat de conservació: bo
Colls: espanyols
Tècnica: gravat al buit
Suport: papers encolats
Fabricant/editor: desconegut
Localitat: [Itàlia]
Model: fantasia, Heràldica
Perfils: negres
Índexs: aràbics, als numerals
Pintes: no
Dorsos: blanc
Cota F22-C1 (digitalitzat)
26010