C06-A174. Conpendium Dn. Antoni Gomerii ad Leges Tauri. Conscriptum A. D. Petro Fernandez del Tovoso

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Tipus de document Textual
Producció inicial 01/01/1785
Producció final 31/12/1785
Resum general València, 1785.
Recopilació de les 83 lleis dites les Lleis de Toro, fetes publicar per la reina donya Juana muller de Felipe el Hermoso, el 7 de març 1505.
Pàgina 393, en castellà: Instruccion de Corregidores y de los capitulos que deven observar en el uso de sus oficios. ;
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Notes Cobertes pergamí. 8º
Pàgines: 399
Pàgines en blanc: la 2ª i les dues últimes
En la 1ª pàgina: Juan Vila
Llatí. Castellà.
Cota C06-A174