Defuncions. 1851. Índex A-Z

Nombre d'expedient / dossier V490-1851
Codi classificació A171
Tipus de document Textual
Producció inicial 01/01/1851
Producció final 31/12/1851