C06-A329. [Qüestions de dret: donationibus, restitutionibus, usucapionibus, de iudiciis, de hereditatis petitione, etc.]

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Tipus de document Textual
Producció inicial 01/01/1700
Producció final 31/12/1900
Resum general De donationibus inter virum et uxorem. Codex primus.
De donationibus inter virum et uxorem. Codex 2.
Codex 1: de in integrum restitutionibus.
Codex 2: de in integrum restitutionibus.
Codex 3: de in integrum restitutionibus.
Codex primus. De accusationibus
De iudiciis
De hereditatis petitione
De excusationibus munerum.
Codex 1. De contrabanda et conmittencia stipulatione.
Codex 2. De contrab. Et conmitt. Stipulatione.
Codex 1. De adquirenda vel amittenda possessione.
Codex 2. De adquir. vel amitt. Possessione.
Codex 1. De conditionibus et demostrationibus.
Codex 2. De conditionibus et demostrationibus.
De ingennis, de libertinis, de adoptionibus etc.
De novi operis nuntatione.
De locato et conducto.
De appellationibus.
De usucapionibus. ;
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Notes Carpeta cartró lligada. 8au.
20 plecs. Sense numeració
Llatí
Cota C06-A329