26108-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1845
Producció final 31/12/1845
Resum general Joc de naips complet (48 cartes) realitzat per la fàbrica de Pedro Comas i Ricart. Aquest model ja inclou l'A-O característic de la casa Comas, i l'A-C és tret del model Rojas. Similar ala de la revista "La Sota", nùm. 42, fig. I-3-4, pàg.21, de Sebastian Comas.
Llegendes: 4-C: DE UNA / HOJA // [cartel·la] POR COMAS Y RICART 1845 [timbre] RENTA DE NAIPES DE CATALUÑA [il·legible]
;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 83 x 53 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 48, completa
Tècnica: gravat en relleu
Suport: cartolina d'un sol full
Fabricant/editor: Pedro Comas i Ricart (1839-1859)
Marca: Comas y Ricart (4-C)
Senyal/marca de fàbrica: lleó (cap a la dreta) sobre garlanda vegetal i cartel·la (4-C)
Localitat: Barcelona
Timbre/bolla: timbre de renda de naips (4-C)
Model: estàndard, Català II
Perfils: negres
Índexs: aràbics
Pintes: sí
Dorsos: negres, trama de punts fent cercles
Cota F22-C1 (digitalitzat)
26108
<