26111-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1845
Producció final 31/12/1850
Resum general Baralla completa composta de 48 naips, realitzada per la factura de Sebastià Comas i Ricart. Aquest model també fou repetidament editat, evidentment per Sanmartí, núm. de registre 26058; i pels Macià, núm. de registre 26046, ambdós de la mateixa subcol·lecció.
Llegendes: 4-C: Deunahoja /Sebastian Comas / [amb titlla] Barna ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 94 x 61 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 48, completa
Tècnica: gravat en relleu
Suport: cartolina d'un sol full
Fabricant/editor: Sebastián Comas i Ricart (1845-1867)
Marca: Sebastián Comas (4-C)
Senyal/marca de fàbrica: cérvol saltant (cap a l'esquerra) entre dos arbres sobre garlanda de llorer (4-C)
Localitat: Barcelona (l'any 1849 la fàbrica era al c. Tantarantana, 28)
Model: fantasia, model Sanmartí. Pels col·leccionistes és "Quatre cultures" [Quatre continents]
Perfils: negres
Índexs: no
Pintes: sí
Dorsos: negres, trama de punts i semicercles
Cota F22-C1 (digitalitzat)
26111