26140-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1850
Producció final 31/12/1850
Resum general Joc de naips complet (48 cartes), editat per la fàbrica de Francesc Girbau i Companyia. Samsó té un model similar, vegeu els núm. de registre 26070 i 26082, d'aquesta mateixa subcol·lecció.
Llegendes: 4-C: F. GIRBAU Y CA // IGUALADA. ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 88 x 56 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 48, completa
Estat de conservació: molt bo
Colls: espanyols
Tècnica: gravat en relleu
Suport: cartolina d'un sol full
Fabricant/editor: Francesc Girbau i Companyia (1827-)
Marca: F. Girbau y Ca. (4-C)
Senyal/marca de fàbrica: gos ajagut i estel a sobre (4-C)
Localitat: Igualada (Barcelona)
Model: estàndard, Aluette
Perfils: negres
Índexs: aràbics
Pintes: sí
Dorsos: negres, trama regular de punts i ratlles
Cota F22-C4 (digitalitzat)
26140