26141-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1875
Producció final 31/12/1875
Resum general Joc de naips complet (48 cartes), de temàtica infantil, realitzat per la fàbrica de Pou i Companyia. És un model similar en disseny al núm. de registre 26142, d'aquesta mateixa subcol·lecció, però altre format, més allargat, molt més senzill i sense color. Presenta diferències als dibuixos dels asos de copes, espases, i bastos; i, a més, desapareixen les inscripcions. Similar a la de la revista "La Sota" núm. 43, fig. II-5-17, pàg. 235, però el disseny és més simple, i alguns naips presenten diferencies notables: com l'A-C, a la S-E la nena recolza la espasa a terra; A-B estandarditzat. Potser procedeix del suport publicitari de les capses de mistos.
Llegendes:
A-O: [cinta] FABCA DE POU y Ca // MADRID
4-C: DE UNA HOJA
C-C: AHIVA ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 56 x 37 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 48, completa
Estat de conservació: molt bo
Colls: espanyols
Tècnica: litogràfica
Suport: cartolina d'un sol full
Fabricant/editor: Pou i Companyia (1850-)
Marca: Fabca. de Pou y Ca. (A-O)
Localitat: Madrid
Model: fantasia, infantil
Perfils: blaus
Índexs: aràbics
Pintes: sí
Dorsos: blaus, trama irregular
Cota F22-C4 (digitalitzat)
26141