26145-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1855
Producció final 31/12/1855
Resum general Joc de naips complet (48 cartes), editat per la fàbrica de Jaume Sabatés (1854-1856). Pràcticament idèntic a un model editat el 1876, per Mateu Piguillem i Riera, tret de l'A-O, que és molt diferent. Vegeu catàleg del Museu Forunier, vol. I, núm. 473, pàg. 71; i la revista "La Sota", núm. 43, fig. II-1-169, pàg. 155, ambdos de Mateu Piguillem.
Llegendes: 4-C: [cartel·la] POR SABATES Y CA // BARCELONA ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 64 x38 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 48, completa
Estat de conservació: regular
Colls: espanyols
Tècnica: gravat en relleu
Suport: cartolina d'un sol full
Fabricant/editor: Jaume Sabatés (1854-1856)
Marca: Sabatés y Ca. (4-C)
Senyal/marca de fàbrica: sirena amb cartel·la, entre vaixell i far (4-C)
Localitat: Barcelona
Model: fantasia
Perfils: negres
Índexs: no
Pintes: sí
Dorsos: negres, trama de línies rectes i ondulades
Cota F22-C2 (digitalitzat)
26145