Plano que manifiesta la disputa vertiente en la R[ea]l Audiencia y Sala que preside el Noble Sºr. Dn. Antonio Pellicer y de la Torre, R[ea]l Ohidor, entre partes de Jayme Abril, Labrador de Sn. Martin de Provensals de una, y el Muy Iltre Ayuntamiento de la pr[ese]nte Ciudad de otra; Notario de d[ic]ha causa, Josef Antonio Cata y Palahi (...)

Codi classificació C02.03
Tipus de document Cartogràfic
Producció inicial 04/08/1802
Producció final 04/08/1802
Resum general Plànol d'una part dels terrenys del Joncar, objecte d'un litigi entre Jaume Abril, pagés de Sant Martí de Provençals i l'Ajuntament de la Ciutat. Mostra la part del Joncar destinada a pastura i la part en disputa ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
doc.mssearch_author Renart Closas, Francesc ;
Cota DIGITALITZAT Tuboteca. K3
02837