Pla demonstratiu dels alous compresos en lo terreno que estan edificadas las casas q[ue] lo Sr. Josep Prats té y poseheix en la... ciutat de Barcelona y carrer anomenat de Guardia en virtut de cessió y donació... firmada por D. Antonio de Ferrater

Codi classificació C02.03
Tipus de document Cartogràfic
Producció inicial 01/01/1793
Producció final 31/12/1793
Resum general Plànol de les propietats del Sr. Josep Prats al carrer de Guàrdia, donades pel Sr. Anton de Ferrater. A la part esquerra, explicació del terreny i cases, amb indicació de mides i noms d'antics i nous propietaris. ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
doc.mssearch_author Desconegut ;
Cota DIGITALITZAT. 3.2 / 392
07389